ساعت کاری:

شنبه9:00 - 16:30
یک شنبه9:00 - 16:30
دو شنبه9:00 - 16:30
سه شنبه9:00 - 16:30
چهار شنبه9:00 - 16:30
پنج شنبه9:00 - 16:30

تلفن:

09132807326

آدرس:

استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد-قطب صنعتی فاز سوم نبش سلولوزی شرکت آفتاب -مدیریت حیدری